Měření termokamerou

Termovizi využíváme při měření úniků tepla při rekonstrukci budov a kontrole tepelných izolací při převzetí novostavby či rekonstruovaného díla. Termovize umožňuje nedestruktivní vyhledávání stavebních závad (tepelné ztráty, tzv. tepelné mosty, netěsnosti potrubí, vzlínající vlhkost, kontrolu topných soustav, kontrolu vzduchotěsnosti staveb, netěsnosti ve střechách či opláštění budov a další úniky energií) při hodnocení kvality provedení staveb.

Jaký užitek Vám měření přinese
  • informace, kde přicházíte o drahocenné teplo
  • podklad pro šetření svých nákladů na spotřebu tepla, elektřiny a plynu
  • předejdete vzniku tepelných mostů (chladnější místa, kde se rády vyskytují plísně)
  • získáte řadu zajímavých informací o tepelných poměrech ve vašem objektu, které můžete použít pro dosažení významných úspor, k prevenci poruch či havárií nebo např. k reklamaci stavebních prací
Měřením a diagnostikou odhalíme
  • zjevná i skrytá místa úniku tepla u staveb (okna, dveře, střechy, překlady, …)
  • tepelnou propustnost vnějšího pláště budovy (správnost zateplení )
  • provedení izolací (před zaklopením sádrokartonem, potrubí TV a TUV, komíny)
  • vedení potrubí ve stěně
  • umístění nosníků sádrokartonu (kotvení předmětů)
  • přehřívání technologií (elektromotory, rozvaděče, FV panely, …)
  • nebezpečná místa (utajený var, lokální tepelná ohniska v nečekaných místech,…)